MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

 

Gresvig skal drive sin forretningsvirksomhet på en ansvarlig måte som er i tråd med nasjonal lovgivning og som respekterer, beskytter og fremmer menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og internasjonale miljøstandarder. Samfunnsansvar er derfor en integrert del av Gresvig sin forretningsstrategi.

Vil vil aktivt jobbe for å nå denne visjonen ved å fremme et samarbeid med vekt på gjensidig respekt, tillit, dialog og åpenhet. Samfunnsansvar er derfor en integrert del av Gresvig sin forretningsstrategi.

 

ETISK OG SOSIAL STANDARD

Gresvig eier ingen fabrikker. Alle våre varer kjøpes fra eksterne leverandører. Vår Code of Conduct (CoC) speiler internasjonale krav i forhold til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for ansatte på fabrikkene som produserer for Gresvig. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres praksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og standarder. Alle leverandører må signere vår CoC før inngåelse av forretninger med Gresvig. Gresvig forbeholder seg også retten til å gjennomføre både varslede og uanmeldte inspeksjoner hos leverandører og underleverandører som produserer for Gresvig.