INTERVJUER MED DELTAKERE PÅ GRESVIG ACADEMY


STIAN RANDEM

STIAN RANDEM

Butikksjef G-Sport
"Har hatt stort utbytte av alle samlinger jeg har deltatt på via Gresvig Academy"

"Jeg har hatt stort utbytte av alle samlinger jeg har deltatt på via Gresvig Academy" forteller Stian Randem, avdelingsleder på ski/sykkel/villmark G-MAX. Stian har jobbet i Gresvig i 3 år og har allerede deltatt på flere samlinger i regi av Gresvig Academy.

"Det jeg har lært har gjort hverdagen min enklere når jeg har blitt tryggere på meg selv og fått testet mesteparten av utstyret før sesong. Det er moro og lærerikt og få teste utstyret, og kursene gjennomføres veldig bra. Tilbake i butikk har jeg har holdt kurs for avdelingen og lært bort kunnskapen jeg har tilegnet meg på samlingen". Videre forteller Stian at han bruker kjedens verktøy på nett for å få informasjon og opplæring i hverdagen. Han er veldig fornøyd med at det i hverdagen er lett tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc.
SIV HASSUM

SIV HASSUM

Butikksjef G-Sport
"Inspirerende og lærerikt"

"Utrolig bra opplegg og gjennomføring!" forteller Siv Hassum, butikksjef på G-Sport, som har deltatt på ekspertkurs løp.

Hvordan gjorde kurset arbeidsdagen din lettere?
"Jeg er blitt sikrere på å velge riktig sko for kunden, og det er lettere å argumentere"

Hvordan har kurset utviklet deg som selger?
"Jeg har fått bedre kunnskap, noe som gjør det lettere å få kundens tillit, og jeg er mer troverdig, samt har en større trygghet i kundemøtet"

Hva har du tatt med deg tilbake i din hverdag?
"Det er mye! Bedre produktkunnskap. Hvordan stille de riktige spørsmålene for å forstå kundens behov. I tillegg har jeg fått gode argumenter for å sikre at jeg får kunden til å velge riktig produkt ut fra behovet."
LINDA KVERNSTAD

LINDA KVERNSTAD

Butikksjef Intersport

"Utrolig lærerikt ledertrening som jeg bruker mye i hverdagen"

"Veldig bra ledertrening!" forteller Linda Kvernstad som har jobbet i Gresvig i 15 år, jobber som butikksjef i INTERSPORT og har deltatt på lederutviklingsprogram

Hva synes du om programmet?
"Vi hadde en bra lærer og det hele var utrolig effektivt og interessant hvor vi fikk deltatt både teoretisk og praktisk"

Hva er det viktigste du har lært?
"For meg var det å ha en mer strukturert hverdag den største læringen"

Hvordan gjorde ledertreningsprogrammet din arbeidsdag lettere?
"Jeg har blitt litt flinkere til å planlegge dagene og prioritere i forhold til viktighet, og bedre på å delegere oppgaver"

Hvordan har kurset gjort deg til en bedre leder?
"Jeg har blitt flinkere til å holde jevnlige personalmøter, planlegge butikken og engasjere og kommunisere med medarbeiderne"

Hva har du tatt med deg tilbake i din hverdag?
"Jeg har fått teknikker for å snu negativt til noe positivt, og ha fokus på holdninger og atferd"
HEGE ROBERTS

HEGE ROBERTS

Teamleder Gresvigs sentrallager

Hege Roberts jobber som teamleder på Gresvigs sentrallager i Askim, og leder til daglig 11 medarbeidere. Med utdannelse innen markedsføring, service og reiseliv var det ikke helt selvsagt at hun skulle ende opp om en av Gresvigs respekterte ledere. Hege forteller stolt om sin karrierevei i Gresvig: Da barna var små, passet det svært godt å jobbe som plukker på Grevigs sentrallager. Jeg hadde faste arbeidstider, og en jobb som holdt meg i fysisk god form, og som jeg kunne legge fra meg ved arbeidstidens slutt Jeg har imidlertid hele tiden likt utfordringer og ansvar, og etter hvert som barna ble større, kom også både lysten og behovet for å utvikle meg. Med stor iver meldte jeg meg på et av Gresvigs talentprogram, og var en av de heldige som ble plukket ut Lederprogrammet har gitt meg unik kunnskap om mennesker og ledelse, noe jeg til daglig benytter i jobben min. Verdien av gode og gjennomtenkte personalmøter, oppfølging av mine medarbeidere og det å være en lyttende, støttende og motiverende leder er noe jeg har videreutviklet gjennom programmet. Kursene har gitt meg masse motivasjon og trygghet i form av å bli kjent med egne styrker og svakheter, og det å våge å ta utfordringer på strak arm.

Jeg setter tydelige og klare mål for mine medarbeidere, og jeg liker jobben med å ta regien gjennom arbeidsdagen. Jeg blir hele tiden motivert av at mennesker rundt meg har det bra og trives. Med ansvar på et areal tilsvarende fire fotballbaner, med mer enn 3 millioner plukklinjer i året fordelt på fem teamledere sier det seg selv at det er travle dager. I tillegg rulleres deler av varelageret i takt med årstidene, noe om gjør jobben ekstra krevende i forhold til planlegging og struktur. Vårt overordnede mål er å sørge for at butikkene får en forutsigbar hverdag med presisjon i leveransene fra sentrallageret i alle ledd. Dette igjen vil føre til kunder som er mer fornøyde, og som kommer tilbake til våre butikker.

Hege gikk fra stillingen som driftsmedarbeider til å bli teamleder på sentrallageret i 2012, og stortrives i rollen. "Jeg elsker å jobbe i sportsbransjen, og anser Gresvig for en spennende og innovativ bedrift som tar godt vare på sine medarbeidere !" sier Hege strålende fornøyd.